Barn


Lilla gruppen 3-5 år


Mellangruppen 6-8 år


Stora gruppen 9-12 år

ANMÄLAN VIA MAIL


smedstorp@gymnastikforening.se


Skriv för-, efternamn och födelseår på ditt barn.


Samt namn och mobilnummer till vuxen om vi behöver nå er.


Det kostar 250 kr/termin (10 ggr)


Inbetalning till BG: 5919-5792